Allevarer.dk samler produkter fra forskellige butikker online, så det er lettere for besøgende at finde produkter på en hurtig og nem måde. Når du finder et produkt, du ønsker at vide mere, om klikker du blot på knappen "Til butik" og der åbnes et nyt vindue med butikken, der sælger netop det valgte produkt. Inde i butikken kan du købe eller søge yderligere. Bemærk, at Allevarer.dk ikke sælger nogen produkter, men kun linker videre til butikker, der sælger produkterne. Allevarer.dk kan ikke garantere, at produkterne er på lager i den pågældende butik.

Tjenesten giver dig mulighed for hurtigt og nemt at finde produkter online og sammenligne priser. Enten kan du søge direkte efter produktet i vores store søgemaskine. Hvis du ved præcis, hvad de skal søge efter, kan du shoppe rundt på websiden ved at klikke dig vej gennem spændende produktkategorier.

Kontakt Da Allevarer.dk ikke sælger nogen produkter, henviser vi alle spørgsmål vedrørende produkter til butikken som sælger det valgte produkt.

Butiksejer Vil du have dine produkter søgbare på Allevarer.dk, eller hvis du har kommentarer til hvordan siden kunne være bedre kan du kontakte os på [email protected]

Virksomheds- og adresseoplysninger Semsab AB
Boks 239
135 27 Tyresö
Sverige